0
Chăm sóc khách hàng: pharmaket@amv.vn

Đặt hàng nhanh

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

Liều dùng sản phẩm Beta Glucan cho người phòng bệnh, điều trị bệnh, đang xạ trị hóa chất ?

  • Người lớn uống 1 viên/1 lần x 1-2 lần/ngày, uống trước bữa ăn 30 phút.
    Người đang điều trị xạ trị, hóa trị uống 1 - 2 viên/ 1 lần x 2 lần/ngày, uống trước bữa ăn 30 phút
PharMaket
Safpo
Potec
AMV Centical
Fzstex
AMV Medical Service
Pharmaket
Safpo
Potec
Gentical
Fastex