0
Chăm sóc khách hàng: pharmaket@amv.vn

Đặt hàng nhanh

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

Beta Glucan loại 100 mg và 500mg khác nhau như thế nào ?

  • Loại 100mg để đáp ứng bệnh nhân nhẹ cân, tức là 5kg/1v loại 100mg/ngày. Ví dụ em bé nặng 10kg uống 2v loại 100mg/ngày; nặng 15kg uống 3v/ngày; Tuy nhiên nặng trên 20kg thay vì uống 5 viên 100mg thì uống 1viên 500mg
PharMaket
Safpo
Potec
AMV Centical
Fzstex
AMV Medical Service
Pharmaket
Safpo
Potec
Gentical
Fastex